ติดตามข่าวการอบรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 22:04โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
   หนังสือ จาก ศูนย์ ICT สพป.ชย.1 เรื่อง ให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเวบไซต์โรงเรียน ส่งถึง โรงเรียนทุกแห่ง ใน สพป.ชย.1 แล้วทาง e-filing เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555