ภาพผู้เข้ารับการอบรม

ตารางอบรมปี 2555

ตารางกำหนดการจัดอบรมเวบไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชย.1

 รุ่นที่  วัน วันที่/เดือน/ปี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ
อำเภอ
 1  จันทร์  23 เม.ย.55
อบรมวิทยากร
 เมือง
 2  อังคาร-พุธ  24-25 เม.ย.55
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  เมือง
 3  พฤหัสฯ-ศุกร์ 26-27 เม.ย.55
บ้านเล่านาเสียว , โพนทอง ห้วยบง  เมือง
 4  อังคาร-พุธ 1-2 พ.ค.55
กุดตุ้มลาดใหญ่ ,มอหินขาว, พญาแล  เมือง
 5  พฤหัสฯ-ศุกร์ 3-4 พ.ค.55
 ชีลอง หนองนาแซง ,ห้วยต้อน นาฝาย  เมือง
 6  อังคาร-พุธ  8-9 พ.ค.55
 นครกาหลง1,นครกาหลง2 ,นครกาหลง3  คอนสวรรค์
 7  พฤหัสฯ-ศุกร์  10-11 พ.ค.55
บ้านเขว้า1 ,บ้านเขว้า2 บ้านเขว้า
 8  จันทร์-อังคาร 14-15 พ.ค.55
ลำน้ำเจา ,ลำน้ำเจียง ,ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ ,กุดชุมแสงคูเมือง
ภักดี, หนองบัวแดง
 9  พุธ-พฤหัสฯ 16-17 พ.ค.55
นางแดดวังชมภู ,หนองแวง, หนองบัวแดง หนองบัวแดง
 10  เสาร์-อาทิตย์ 19-20 พ.ค.55
ร.ร.เอกชน

หมายเหตุ * ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รุ่นเก็บตก

โพสต์16 มิ.ย. 2555 23:09โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1อบรมจานดาวเทียม

โพสต์14 พ.ค. 2555 19:16โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

รุ่นที่ 10 โรงเรียนเอกชน

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:45โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

โรงเรียนเอกชน
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

รุ่นที่ 9 นางแดดวังชมภู, หนองแวง, หนองบัวแดง

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:44โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ศูนย์ฯ นางแดดวังชมภู, หนองแวง, หนองบัวแดง

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555

รุ่นที่ 8 ลำน้ำเจา, ลำน้ำเจียง, ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่, กุดชุมแสงคูเมือง

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:43โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ศูนย์ฯ ลำน้ำเจา, ลำน้ำเจียง, ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่, กุดชุมแสงคูเมือง
เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2555

รุ่นที่ 7 บ้านเขว้า1, บ้านเขว้า2

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:42โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ศูนย์ฯ บ้านเขว้า 1,บ้านเขว้า 2
เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


รุ่นที่ 6 นครกาหลง1, นครกาหลง2, นครกาหลง3

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:41โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ศูนย์ฯ นครกาหลง1, นครกาหลง2, นครกาหลง3
เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2555

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


รุ่นที่ 5 ชีลอง หนองนาแซง บุ่งคล้า, ห้วยต้อน นาฝาย

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:40โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ศูนย์ฯ ชีลอง หนองนาแซง บุ่งคล้า, ห้วยต้อน นาฝาย
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

รุ่นที่ 4 กุดตุ้มลาดใหญ่ ,มอหินขาว ,พญาแล

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:39โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ศูนย์ฯ  กุดตุ้มลาดใหญ่ ,มอหินขาว ,พญาแล
เมื่อวันที่  1-2 พฤษภาคม 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

รุ่นที่ 3 บ้านเล่านาเสียว , โพนทอง ห้วยบง

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:38โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ศูนย์ฯ บ้านเล่านาเสียว , โพนทอง ห้วยบง
เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2555
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

1-10 of 12