news


การสมัครสมาชิกและโพสท์ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ ๑

โพสต์25 ม.ค. 2556 05:43โดยพิพัฒน์ ตะภา


มีขั้นตอนดังนี้
 
1. สมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ www.chaiyaphum1.com/register  โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน สมบูรณ์

2. เมื่อได้รับการยืนยันการสมัครแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่นี่ pr.chaiyaphum1.go.th

3.  ขนาดภาพที่ใช้ ความกว้าง=500px ความสูง(หากใช้โปรแกรม Photoscape ย่อภาพกจะปรับให้อัตโนมัติ)

4. ขั้นตอนต่างๆ ดูได้จาก สารบัญด้านล่าง


สมัครสมาชิก คลิก>>เมื่อเข้าสู่ระบบเทมเพลตจะเปลี่ยนเป็น ดังภาพ
คลิกเริ่มหัวข้อใหม่

ใส่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ใส่รูปภาพแรก เพื่อให้ภาพนี้ไปปรากฏที่หน้าเวบหลักของ สพป.ชย.1

ใส่รายละเอียดของข่าว/กิจกรรมไว้ใต้โค้ด(ภาพแรก)
ใส่ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ไม่เกิน 10 ภาพ ขนาดภาพที่ใช้ ความกว้าง=500px
ปรับภาพให้อยู่กึ่งกลางตั้งกระทู้ตัวอย่างโพสท์

กระทู้ใหม่จะปรากฏที่หน้าเวบไซต์ สพป.ชย.11-1 of 1