โรงเรียนเอกชน

21-โรงเรียนเอกชน


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ เวบไซต์เดิม
 อำเภอ  DNS
 1 ไพเราะวิทยา
prw 2 อนุบาลบ้านเด็กดี 1
bdd1 3 อนุบาลบ้านเด็กดี 2
bdd2 4 อนุบาลบ้านรักเด็ก
ard 5 สาคริชวิทยา
skv 6 มารีย์อุปถัมย์ชัยภูมิ
mrc 7 อนุบาลเรืองชาญ
anr 8 อนุบาลหนองบัวแดง
abd 9 อนุบาลศักดิ์ปทุมans


 10 อนุบาลหลวงภักดีalp


 11อนุบาลเขียนปัญญา akp


 12  ปัจดี pjd