slidepicasa‎ > ‎

แบบที่ 2

โพสต์6 พ.ค. 2555 01:52โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
1.ใช้แกดเจ็ตเพิ่มเติมชื่อ   การแสดงภาพสไลด์
2.นำ RSS ของ Picasa มาเชื่อมโยง