ติดต่อวิทยากร

อ.ภักดีชุมพล

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:56โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


            

                นายประเวส นามสีฐาน
               
โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร
                 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
                
                 http://prawed.chaiyaphum1.com
                
                 http://jtk.chaiyaphum1.com
                                 
                
Email: nprave@gmail.com 
 
               
                 นายจักรกฤษ ถนอมขวัญ

                โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
                 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

                 http://ltp.chaiyaphum1.com

                  Email:chakkit.thanom@gmail.com
              

อ.หนองบัวแดง

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:54โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ 

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


Chadow_neung@hotmail.com

facebook.com/jaturong.limpaiboon

http://banhuaykum.com

อ.บ้านเขว้า

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:54โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1  นายจูนา  บุญพิมพ์

  โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  Email:  junabun@hotmail.com 0810759874

www.krujuna.com


อ.คอนสวรรค์

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:53โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
นายสุวัฒน์  สิงห์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
ต. โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
http://bss.chaiyaphum1.com


  
             
นางจุไรรัตน์  กองกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ 
ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

http://shr.chaiyaphum1.com

Email: yui.ohm@gmail.com

วิทยากร

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:52โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 22:00 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

     
     
      นายพิพัฒน์  ตะภา
      ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา    อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
      Email: krooluang.com@gmail.com
      www.krooluang.com
      Facebook.com/krooluang , facebook.com/krooluangweb
      
      id line:  krooluang


      โทร  083-3676030
                                                      
                  


           นายปณตกร    ปลื้มชัย    
           ครู โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
         


1-5 of 5