อ.ภักดีชุมพล

โพสต์10 เม.ย. 2555 00:56โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

            

                นายประเวส นามสีฐาน
               
โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร
                 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
                
                 http://prawed.chaiyaphum1.com
                
                 http://jtk.chaiyaphum1.com
                                 
                
Email: nprave@gmail.com 
 
               
                 นายจักรกฤษ ถนอมขวัญ

                โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
                 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

                 http://ltp.chaiyaphum1.com

                  Email:chakkit.thanom@gmail.com