Facebook

โพสต์5 พ.ค. 2555 07:42โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1


การสร้างปุ่ม Like Facebook ใน Googlesites

ลิ้งค์เครื่องมือ Facebook  http://developers.facebook.com/docs/plugins


การสร้างกล่อง CommentFacebook ให้ Googlesites