วัตถุประสงค์ของกลุ่ม Create Website School CPM1

เพื่อสร้างเว็ปไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน ITA ให้แล้วเสร็จในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยระบบออนไลน์

คลิปวิดีโอแนะนำวัตถุประสงค์

ลำดับขั้นตอนในการอบรม

  1. กรอกแบบฟอร์มรายชื่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ข้อมูลของท่านจะนำมาทำเกียรติบัตร)
  2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA คลิปที่ 1 คลิปที่ 2
  3. ตรวจสอบ URL เว็บไซต์โรงเรียนของท่าน คลิก
  4. หากท่านไม่ทราบ Email เพื่อเข้าระบบเว็บไซต์หรือลืมรหัสผ่าน คลิก

5. วิธีการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ คลิก

6. เมื่ออัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์แล้ว ให้ตกแต่งตามลิ้งนี้ คลิปที่ 1 | คลิปที่ 2

7. ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ คลิก

8. แทรกจำนวนผู้เข้าชม คลิก