ภาพผู้เข้ารับการอบรม

ตารางอบรมปี 2555

ตารางกำหนดการจัดอบรมเวบไซต์โรงเรียน ใน สพป.ชย.1

หมายเหตุ * ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รุ่นเก็บตก — 17 มิ.ย. 2012, 6:09:06

อบรมจานดาวเทียม — 15 พ.ค. 2012, 2:16:57

รุ่นที่ 10 โรงเรียนเอกชน — 10 เม.ย. 2012, 7:45:27

รุ่นที่ 9 นางแดดวังชมภู, หนองแวง, หนองบัวแดง — 10 เม.ย. 2012, 7:44:29

รุ่นที่ 8 ลำน้ำเจา, ลำน้ำเจียง, ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่, กุดชุมแสงคูเมือง — 10 เม.ย. 2012, 7:43:10

รุ่นที่ 7 บ้านเขว้า1, บ้านเขว้า2 — 10 เม.ย. 2012, 7:42:22

รุ่นที่ 6 นครกาหลง1, นครกาหลง2, นครกาหลง3 — 10 เม.ย. 2012, 7:41:34

รุ่นที่ 5 ชีลอง หนองนาแซง บุ่งคล้า, ห้วยต้อน นาฝาย — 10 เม.ย. 2012, 7:40:46

รุ่นที่ 4 กุดตุ้มลาดใหญ่ ,มอหินขาว ,พญาแล — 10 เม.ย. 2012, 7:39:55

รุ่นที่ 3 บ้านเล่านาเสียว , โพนทอง ห้วยบง — 10 เม.ย. 2012, 7:38:54

รุ่นที่ 2 บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ — 10 เม.ย. 2012, 7:38:10

รุ่นที่ 1 วิทยากร — 10 เม.ย. 2012, 7:36:58