อ.บ้านเขว้าศูนย์ฯ บ้านเขว้า2

โพสต์31 มี.ค. 2555 04:39โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:23 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

13-ศูนย์ฯ บ้านเขว้า2


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านกุดไผ่
bkp


146
 2 บ้านแก้งยาว
bgy


127
 3 บ้านวังกำแพง
wkp


148
 4 บ้านห้วยหนองจันทิ
hnt


149
 5 บ้านหลุบโพธิ์
lpo


150
 6 บ้านกุดยาง
bky


151
 7 บ้านโนนขี้ตุ่น
nkt


152
 8 บ้านกุดหูลิง
khl


153
 9 บ้านหว้าเฒ่า
bwt


154
 10 บ้านซับปลากั้ง
spk


155
 11 บ้านนาอินทร์แต่ง
nit


156
 12 บ้านหนองอ้อ
bno


157
 13 บ้านหนองกระทุ่ม
bkt


158
 14 ยางนาดีราษฎร์ดำรง
ynd


159
 15 บ้านหินลาด
hld


160
 16 บ้านสงแคน
bsk


161
 17 บ้านห้วยน้ำคำ
hnk


12
 18 บ้านโนนเปลือย
bnp


162
 19บ้านกุดตะเคียน ktk   ศูนย์ฯ บ้านเขว้า1

โพสต์31 มี.ค. 2555 04:33โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

12-ศูนย์ฯ บ้านเขว้า1


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 อนุบาลบ้านเขว้า
ank


127
 2 โนนน้อยแผ่นดินทอง
nnp


128
 3 บ้านไร่ป่าไม้แดง
rpd


129
 4 บ้านโนนแดง
bnd


130
 5 บ้านเขว้าศึกษา
kss


131
 6 บ้านกุดฉนวน
bkc


132
 7 บ้านต้อน
bat


133
 8 บ้านวังกุ่ม
bwg


134
 9 บ้านโนนโพธิ์
npo


135
 10 บ้านโนนหมาว้อ
nmw


136
 11 บ้านวังปลาฝา
wpf


137
 12 บ้านป่ายาง
bpy


138
 13 ท่าแกวิทยากร
tkw


139
 14 หนองโสมง
nsm


140
 15 บ้านค่ายหางเรียง
khr


141
 16 บ้านโนนตาด
bta


142
 17 บ้านห้วยหวาย
bhw


143
 18 คลองไผ่งาม kpn  1441-2 of 2