อ.คอนสวรรค์


ศูนย์ฯ นครกาหลง3

โพสต์31 มี.ค. 2555 04:11โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 03:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

11-ศูนย์ฯ นครกาหลง 3


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านยางหวาย
byw
    111
 2 บ้านโนนสะอาด
bss
     112
 3 บ้านโนนแต้
btr
     113
 4 บ้านหนองขาม
nkw
     114
 5 บ้านฝาย
baf
     115
 6 ดอนหันราษฏร์อุปถัมภ์
dhr
     116
 7 บ้านโปร่งคลอง
bpw
     117
 8 ชุมชนบ้านโสก
cbs
     118
 9 บ้านโปร่งโก
bpg
     119
 10 บ้านหนองบัวเพวัง
nbp
     120
 11 บ้านโนนพันชาติ
npc
     121
 12 บ้านลำชี
blc
     122
 13 บ้านดอนหันวิทยา
bdw
     123
 14 บ้านโคกกล่องดอนทองวิทยา
bkd
     124
 15 หนองตาไก้วิทยากร ntk   126ศูนย์ฯ นครกาหลง2

โพสต์31 มี.ค. 2555 04:05โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 03:41 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

10-ศูนย์ฯ นครกาหลง 2


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านสำราญ
srn
     97
 2 บ้านหนองแดง
ndk
     98
 3 บ้านหนองไฮโคกสง่า
nhk
     99
 4 บ้านโสกมูลนาค
smn
     100
 5 บ้านห้วยยาง
hyk
     101
 6 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
blp
     102
 7 บ้านดงเย็นมิตรภาพที่167
dy167
     103
 8 ห้วยไร่วิทยานุกูล
hrw
     104
 9 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
npn
     105
 10 บ้านนามน
bna
     106
 11บ้านนาโจดbnj   107
 12หนองบัวบานเย็นวิทยา
 nbb   108
 13บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว nwy   109
 14บ้านนาฮี nah   110
 15บ้านโสกหาด shc   ศูนย์ฯ นครกาหลง1

โพสต์31 มี.ค. 2555 03:59โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 03:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

09-ศูนย์ฯ นครกาหลง1


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านโคกมั่งงอย
bkm
     87
 2 บ้านคอนสวรรค์
bks
     88
 3 ชุมชนบ้านจอก
cbj
     89
 4 หนองทองโนนขุนทิพย์วิทยา
ntt
     90
 5 สหราษฏร์นุเคราะห์
shr
     91
 6 บ้านนาเสียวหนองชาติ
nsc
     93
 7 บ้านหนองโนน้อย
nnn
     94
 8 บ้านโนนโพธิ์
nps
     95
 9 บ้านหนองโก
bng
     961-3 of 3