อ.เมืองศูนย์ฯ มอหินขาว

โพสต์31 มี.ค. 2555 02:01โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:30 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

08-ศูนย์ฯ มอหินขาว


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านท่าหินโงม
thn
    79
 2 บ้านหนองแวง
nwk
    80
 3 ลาดผักหนาม
lpn
    81
 4 บ้านวังโพน
bwp
    82
 5 หนองฉนวนวิทยาคม
ncw


83
 6 บ้านซับสีทอง
sst
    84
 7 บ้านห้วยผักหนาม
hpn
    85
 8 บ้านห้วยหมากแดง
hmd
    86
ศูนย์ฯ ชีลองหนองนาแซง บุ่งคล้า

โพสต์31 มี.ค. 2555 01:45โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

07-ศูนย์ฯ ชีลองหนองนาแซง บุ่งคล้า


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 หนองนาแซงวิทยา
nns
    63
 2 บ้านหนองบัวขาว
nbk
    64
 3 บ้านกุดโง้ง
bkg
    65
 4 บ้านหัวนา
bhn
    66
 5 บ้านสัมพันธ์
bsp


67
 6 บ้านขวาน้อย
bkn
    68
 7 บ้านกุดละลม
bkl
    69
 8 บ้านโนนสมบูรณ์
nsb
    70
 9 บ้านหนองโง้ง
nng
    71
 10 วัดพุทโธวาท
pth
    72
 11 หนองปลาโดผดุงราษฏร์นุเคราะห์
npd
    73
 12 โนนหว้านไพล
nwp
     74
 13  โปร่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์  pkr      75
 14  บ้านหนองฉิม  bnc      76
 15  หนองสระสำราญราษฏร์  nrr      77
 16  ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  cbk      78
 17 บ้านโนนกอก nok   
ศูนย์ฯ กุดตุ้ม ลาดใหญ่

โพสต์31 มี.ค. 2555 01:42โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:27 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

06-ศูนย์ฯ กุดตุ้ม ลาดใหญ่


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านลาดใหญ่
bly
    51
 2 บ้านหนองคอนไทย
nks
    52
 3 ดงบังราษฏร์นุเคราะห์
dbr
    53
 4 บ้านหนองเขื่อง
bnk
    54
 5 บ้านหนองไผ่ล้อม
bpc


55
 6 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
kts
    56
 7 สระไข่น้ำขุนีวิทยา
skn
    57
 8 บ้านโนนคูณ
nkk
    58
 9 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) nws
    59
 10 บ้านผือวิทยายน
pwy
    60
 11 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
npb
    61
 12  บ้านกุดเวียน  bkw     62
ศูนย์ฯ โพนทอง ห้วยบง

โพสต์31 มี.ค. 2555 01:37โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:25 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

05-ศูนย์ฯ โพนทอง ห้วยบง


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านห้วยหว้า
bwm
    41
 2 บ้านนางเม้ง
nam
    42
 3 บ้านหนองหญ้ารังกา
nyr
    43
 4 บ้านซับม่วง
bsm
    44
 5 บ้านซับพระไวย์
spw


45
 6 บ้านห้วยบงเหนือ
hbn
    46
 7 บ้านห้วยบงใต้
hbt
    47
 8 บ้านหินกอง
hkg
    48
 9 โพนทองพิทยา
pty
    49
 10 บ้านม่วงเงาะ
bmg
    50


     
ศูนย์ฯ บ้านเล่า นาเสียว

โพสต์31 มี.ค. 2555 01:28โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

04-ศูนย์ฯ บ้านเล่า นาเสียว


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านเสี้ยวใหญ่
bsy
    31
 2 บ้านเล่าวิทยาคาร
blw
    32
 3 นาเสียวศึกษาคาร
nsk
    33
 4 บ้านโพธิ์ใหญ่
poy
    34
 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
pnl


35
 6 บ้านเสี้ยวน้อย
bsn
    36
 7 บ้านนาสีนวล
nsn
    37
 8 ไทรงามผดุงวิทย์
spv
    38
 9 บ้านซับรวงไทร
srs
    39
 10 บ้านนาวัง
bnw
    40
ศูนย์ฯ ห้วยต้อน นาฝาย

โพสต์31 มี.ค. 2555 00:52โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:22 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

03-ศูนย์ฯ ห้วยต้อน นาฝาย


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านนาฝาย  bnf     242
 2 ไทยรัฐวิทยา 19
 tr19     243
 3 บ้านช่อระกา
 crk     244
 4 บ้านชีลองเหนือ
 cln     245
 5 บ้านชีลองกลาง
 clk

246
 6 สามพันตาราษฏร์อุทิศ
 spt     247
 7 ห้วยต้อนวิทยา
 hty     248
 8 บ้านโปร่งคลองเหนือ
 pkn     249
 9 บ้านกุดขมิ้น
 bkk     250
 10 บ้านคร้อห้วยชัน
 khc     251
 11 บ้านตาดโตน
 btt     252
 12 บ้านโนนพระคำ
 npk     253
 13 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 nym     254
 14 บ้านหนองแวง
nwl     255
 15 บ้านชีลองใต้
clt

256
 16 บ้านโปร่งคลองใต้ pkt      257
ศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

โพสต์31 มี.ค. 2555 00:17โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:20 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

02-ศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านดอนหัน  bdh      13
 2 บ้านหมื่นแผ้ว
 mpc      14
 3 บ้านโสกหว้า
 bsw      15
 4 ชุมพลสวรรค์วิทยา
 cpv      1
 5 ฉิมพลีวิทยา
 - www.chimpleewittaya.com  -  -
 6 บ้านแจ้งน้อย
 jno      16
 7 โค้งน้ำตับวิทยาคาร
 knt      17
 8 กะพี้ดอนขวางวิทยา
 kpv      18
 9 กุดเวียนวิทย์ผดุง
 kww      19
 10 บ้านหนองแหนดอนกู่
 nnd      20
 11 บ้านหนองไผ่พัฒนา
 npp      21
 12 โนนสำราญวิทยา
 nsr      22
 13 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
 nyk      23
 14 ไตรราษฏร์สามัคคีวิทยา
 trc      10
 15 วังก้านเหลืองดรุณกิจ
 - www.wangkanluangdarunkit.com
 -  -


ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  http://bkns.chaiyaphum1.com

ศูนย์ฯ พญาแล

โพสต์31 มี.ค. 2555 00:15โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 17:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

01-ศูนย์ฯ พญาแล


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1  อนุบาลชัยภูมิ  abc     262
 2  สุนทรวัฒนา stv
    264
 3  ยางบ่ารัฐประชามิตร  ybr      24
 4  บ้านห้วยยาง  hym      25
 5  โคกสูงราษฏร์สามัคคี dsr
     26
 6  โสกตลับราษฏร์อุทิศ str
     27
 7  เมืองน้อยราษฏร์สงเคราะห์  mnr      28
 8  วัดสว่างอารมณ์  wsr      29
 9  บ้านห้วยตะแคง  htk      30
 10  บ้านขี้เหล็กใหญ่ kly
     2581-8 of 8