ศูนย์ฯ ลำน้ำเจียง

โพสต์1 เม.ย. 2555 02:23โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2561 01:46 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]
19-ศูนย์ฯ ลำน้ำเจียง


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านคลองจันลา
kjl


221
 2 หินเหิบซับภูทอง
hhs


222
 3 แจ้งตราดคลองไทร
jtk


223
 4 แหลมทองผดุงวิทย์
ltp


224
 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง
nyp


225
 6 บ้านวังตะกู
wtk


226
 7 บ้านโนนผักหวาน
nop


227
 8 สามแยกดงสวรรค์
syd


228
 9 บ้านพัฒนาสามัคคี
pns


229