ศูนย์ฯ บ้านเล่า นาเสียว

โพสต์31 มี.ค. 2555 01:28โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
04-ศูนย์ฯ บ้านเล่า นาเสียว


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านเสี้ยวใหญ่
bsy
    31
 2 บ้านเล่าวิทยาคาร
blw
    32
 3 นาเสียวศึกษาคาร
nsk
    33
 4 บ้านโพธิ์ใหญ่
poy
    34
 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
pnl


35
 6 บ้านเสี้ยวน้อย
bsn
    36
 7 บ้านนาสีนวล
nsn
    37
 8 ไทรงามผดุงวิทย์
spv
    38
 9 บ้านซับรวงไทร
srs
    39
 10 บ้านนาวัง
bnw
    40