ศูนย์ฯ บ้านเขว้า1

โพสต์31 มี.ค. 2555 04:33โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
12-ศูนย์ฯ บ้านเขว้า1


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 อนุบาลบ้านเขว้า
ank


127
 2 โนนน้อยแผ่นดินทอง
nnp


128
 3 บ้านไร่ป่าไม้แดง
rpd


129
 4 บ้านโนนแดง
bnd


130
 5 บ้านเขว้าศึกษา
kss


131
 6 บ้านกุดฉนวน
bkc


132
 7 บ้านต้อน
bat


133
 8 บ้านวังกุ่ม
bwg


134
 9 บ้านโนนโพธิ์
npo


135
 10 บ้านโนนหมาว้อ
nmw


136
 11 บ้านวังปลาฝา
wpf


137
 12 บ้านป่ายาง
bpy


138
 13 ท่าแกวิทยากร
tkw


139
 14 หนองโสมง
nsm


140
 15 บ้านค่ายหางเรียง
khr


141
 16 บ้านโนนตาด
bta


142
 17 บ้านห้วยหวาย
bhw


143
 18 คลองไผ่งาม kpn  144