ศูนย์ฯ กุดตุ้ม ลาดใหญ่

โพสต์31 มี.ค. 2555 01:42โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:27 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
06-ศูนย์ฯ กุดตุ้ม ลาดใหญ่


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านลาดใหญ่
bly
    51
 2 บ้านหนองคอนไทย
nks
    52
 3 ดงบังราษฏร์นุเคราะห์
dbr
    53
 4 บ้านหนองเขื่อง
bnk
    54
 5 บ้านหนองไผ่ล้อม
bpc


55
 6 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
kts
    56
 7 สระไข่น้ำขุนีวิทยา
skn
    57
 8 บ้านโนนคูณ
nkk
    58
 9 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) nws
    59
 10 บ้านผือวิทยายน
pwy
    60
 11 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
npb
    61
 12  บ้านกุดเวียน  bkw     62