ศูนย์ฯ ลำน้ำเจา

โพสต์1 เม.ย. 2555 02:24โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 08:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
20-ศูนย์ฯ ลำน้ำเจา


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านลาดชุมพล
lcp


230
 2 บ้านลาดไทรงาม
lsn


231
 3 สหประชาสรร
sps


232
 4 บ้านปรางค์มะค่า
pmk


233
 5 บ้านห้วยร่วม
bhr


234
 6 บ้านนาอุดม
nau

235
 7 บ้านนาระยะพัฒนา
nrp


236
 8 เจาทอง
bjt


237
 9 โนนม่วง
nom


238
 10บ้านเจาเหนือ bjn   239
 11บ้านซับชมภู bsc   240