ศูนย์ฯ นางแดด วังชมภู

โพสต์1 เม.ย. 2555 01:14โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
14-ศูนย์ฯ นางแดดวังชมภู


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านห้วยกุ่ม
bhg


163
 2 บ้านนางแดดเหนือ
ndn


164
 3 บ้านโนนเหม่า
bnm


165
 4 บ้านโนนศรีสง่า
nss


166
 5 บ้านห้วยหัน
bhh


167
 6 บ้านโคกกรวดหนองพวง
kgn


168
 7 บ้านโหล่นสามัคคี
bls


169
 8 บ้านคลองเตยโนนพยอม
ktp


170
 9 บ้านนางแดด
ndd


171
 10 บ้านคลองเจริญ
kjr


172
 11 บ้านโนนตูม
bnt


173
 12 บ้านท่าวังย่างควาย
twy


174
 13 บ้านทรัพย์เจริญ
sjr


175
 14บ้านโนนศรีสง่า  สาขาบ้านวังตอตั้ง
wtt