ศูนย์ฯ นครกาหลง3

โพสต์31 มี.ค. 2555 04:11โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 03:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
11-ศูนย์ฯ นครกาหลง 3


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านยางหวาย
byw
    111
 2 บ้านโนนสะอาด
bss
     112
 3 บ้านโนนแต้
btr
     113
 4 บ้านหนองขาม
nkw
     114
 5 บ้านฝาย
baf
     115
 6 ดอนหันราษฏร์อุปถัมภ์
dhr
     116
 7 บ้านโปร่งคลอง
bpw
     117
 8 ชุมชนบ้านโสก
cbs
     118
 9 บ้านโปร่งโก
bpg
     119
 10 บ้านหนองบัวเพวัง
nbp
     120
 11 บ้านโนนพันชาติ
npc
     121
 12 บ้านลำชี
blc
     122
 13 บ้านดอนหันวิทยา
bdw
     123
 14 บ้านโคกกล่องดอนทองวิทยา
bkd
     124
 15 หนองตาไก้วิทยากร ntk   126