อ.หนองบัวแดง


ศูนย์ฯ กุดชุมแสง คูเมือง

โพสต์1 เม.ย. 2555 02:18โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:53 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

18-ศูนย์ฯ กุดชุมแสง คูเมือง


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านกุดชุมแสง
kcs


210
 2 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
nak


211
 3 คุรุประชานุกูล
kkp


212
 4 บ้านห้วยกนทา
hkt


213
 5 บ้านหนองหอย
bhy


214
 6 บ้านท่าข่อย
btk


215
 7 บ้านปากห้วยเดื่อ
phd


216
 8 บ้านหนองสะแก
skk


217
 9 บ้านโชคอำนวย
can


218
 10 บ้านหนองลุมพุก
nlp


219
 11 บ้านนาทุ่งใหญ่
nty


220ศูนย์ฯ ถ้ำวัวแดง ท่าใหญ่

โพสต์1 เม.ย. 2555 02:04โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:48 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

17-ศูนย์ฯ ถ้ำวัวแดง ท่าใหญ่


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านหนองเป็ด
bpk


197
 2 ศรีสว่างสามัคคี
sss


198
 3 บ้านบ่อทอง
bbt


199
 4 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
nhb


200
 5 บานหัวนาคำ
nkm


201
 6 บ้านหนองไห
bnh


202
 7 บ้านโนนลาน
bnl


203
 8 บ้านโนนถาวร
ntv


204
 9 บ้านโนนสะอาด
nsa


205
 10 ราษฏร์บำรุง
rbr


206
 11 บ้านภูนกเขียน pnk   207
12 บ้านห้วยข่าเฒ่า bhk   208
13 บ้านโนนศรีทอง bns   209ศูนย์ฯ หนองแวง

โพสต์1 เม.ย. 2555 02:01โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:34 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

16-ศูนย์ฯ หนองแวง


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านหนองปล้อง
npl


187
 2 บ้านนาเจริญ
njr


188
 3 บ้านโคกสง่า
ksn


189
 4 ชุมชนบ้านหนองแวง
cbw


190
 5 บ้านสะพุงเหนือ
spn


191
 6 บ้านห้วยหว้า
bwd


192
 7 บ้านห้วยม่วง
bhm


193
 8 บ้านหนองกุงบำรุง
nkb


194
 9 บ้านนารี
nar


195
 10 บ้านห้วยไผ่ใต้
hpt


196ศูนย์ฯ หนองบัวแดง

โพสต์1 เม.ย. 2555 01:21โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:29 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

15-ศูนย์ฯ หนองบัวแดง


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง
cbd


176
 2 บ้านราษฏร์ดำเนิน
rdn


177
 3 บ้านลาดใต้
ldt


178
 4 หนองเบ็นเจริญวิทย์
nbj


179
 5 บ้านหนองไฮใต้
nht


181
 6 บ้านลาดเหนือ
ldn


182
 7 บ้านหนองไฮเหนือ
nhn


183
 8 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
nno


184
 9 บ้านโสกรัง
bsr


185
 10 บ้านหนองแห้วพัฒนา
nhp


186ศูนย์ฯ นางแดด วังชมภู

โพสต์1 เม.ย. 2555 01:14โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 07:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

14-ศูนย์ฯ นางแดดวังชมภู


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านห้วยกุ่ม
bhg


163
 2 บ้านนางแดดเหนือ
ndn


164
 3 บ้านโนนเหม่า
bnm


165
 4 บ้านโนนศรีสง่า
nss


166
 5 บ้านห้วยหัน
bhh


167
 6 บ้านโคกกรวดหนองพวง
kgn


168
 7 บ้านโหล่นสามัคคี
bls


169
 8 บ้านคลองเตยโนนพยอม
ktp


170
 9 บ้านนางแดด
ndd


171
 10 บ้านคลองเจริญ
kjr


172
 11 บ้านโนนตูม
bnt


173
 12 บ้านท่าวังย่างควาย
twy


174
 13 บ้านทรัพย์เจริญ
sjr


175
 14บ้านโนนศรีสง่า  สาขาบ้านวังตอตั้ง
wtt   1-5 of 5