ศูนย์ฯ ชีลองหนองนาแซง บุ่งคล้า

โพสต์31 มี.ค. 2555 01:45โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
07-ศูนย์ฯ ชีลองหนองนาแซง บุ่งคล้า


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 หนองนาแซงวิทยา
nns
    63
 2 บ้านหนองบัวขาว
nbk
    64
 3 บ้านกุดโง้ง
bkg
    65
 4 บ้านหัวนา
bhn
    66
 5 บ้านสัมพันธ์
bsp


67
 6 บ้านขวาน้อย
bkn
    68
 7 บ้านกุดละลม
bkl
    69
 8 บ้านโนนสมบูรณ์
nsb
    70
 9 บ้านหนองโง้ง
nng
    71
 10 วัดพุทโธวาท
pth
    72
 11 หนองปลาโดผดุงราษฏร์นุเคราะห์
npd
    73
 12 โนนหว้านไพล
nwp
     74
 13  โปร่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์  pkr      75
 14  บ้านหนองฉิม  bnc      76
 15  หนองสระสำราญราษฏร์  nrr      77
 16  ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  cbk      78
 17 บ้านโนนกอก nok