ศูนย์ฯ นครกาหลง1

โพสต์31 มี.ค. 2555 03:59โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 03:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
09-ศูนย์ฯ นครกาหลง1


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านโคกมั่งงอย
bkm
     87
 2 บ้านคอนสวรรค์
bks
     88
 3 ชุมชนบ้านจอก
cbj
     89
 4 หนองทองโนนขุนทิพย์วิทยา
ntt
     90
 5 สหราษฏร์นุเคราะห์
shr
     91
 6 บ้านนาเสียวหนองชาติ
nsc
     93
 7 บ้านหนองโนน้อย
nnn
     94
 8 บ้านโนนโพธิ์
nps
     95
 9 บ้านหนองโก
bng
     96