ศูนย์ฯ ห้วยต้อน นาฝาย

โพสต์31 มี.ค. 2555 00:52โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 06:22 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
03-ศูนย์ฯ ห้วยต้อน นาฝาย


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านนาฝาย  bnf     242
 2 ไทยรัฐวิทยา 19
 tr19     243
 3 บ้านช่อระกา
 crk     244
 4 บ้านชีลองเหนือ
 cln     245
 5 บ้านชีลองกลาง
 clk

246
 6 สามพันตาราษฏร์อุทิศ
 spt     247
 7 ห้วยต้อนวิทยา
 hty     248
 8 บ้านโปร่งคลองเหนือ
 pkn     249
 9 บ้านกุดขมิ้น
 bkk     250
 10 บ้านคร้อห้วยชัน
 khc     251
 11 บ้านตาดโตน
 btt     252
 12 บ้านโนนพระคำ
 npk     253
 13 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 nym     254
 14 บ้านหนองแวง
nwl     255
 15 บ้านชีลองใต้
clt

256
 16 บ้านโปร่งคลองใต้ pkt      257