ศูนย์ฯ นครกาหลง2

โพสต์31 มี.ค. 2555 04:05โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 03:41 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
10-ศูนย์ฯ นครกาหลง 2


ลำดับ  โรงเรียน  ตัวย่อ  ชื่อเริ่มต้น  Gmail  DNS
 1 บ้านสำราญ
srn
     97
 2 บ้านหนองแดง
ndk
     98
 3 บ้านหนองไฮโคกสง่า
nhk
     99
 4 บ้านโสกมูลนาค
smn
     100
 5 บ้านห้วยยาง
hyk
     101
 6 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
blp
     102
 7 บ้านดงเย็นมิตรภาพที่167
dy167
     103
 8 ห้วยไร่วิทยานุกูล
hrw
     104
 9 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
npn
     105
 10 บ้านนามน
bna
     106
 11บ้านนาโจดbnj   107
 12หนองบัวบานเย็นวิทยา
 nbb   108
 13บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว nwy   109
 14บ้านนาฮี nah   110
 15บ้านโสกหาด shc